manifest.xml 610 Bytes
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<asmv1:assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv1="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" xmlns:asmv2="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="t-engine.exe"/>
 <asmv3:application xmlns:asmv3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
  <asmv3:windowsSettings
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">
   <dpiAware>True/PM</dpiAware>
  </asmv3:windowsSettings>
 </asmv3:application>
</asmv1:assembly>